SoloBon Sailing Bonaire

Op sommige dagen doen we ook niet-privé, kijk hier eens naar:
Voorwaarden en aansprakelijkheid

Vaar-/zeilvoorwaarden en vrijwaringsformulier voor aansprakelijkheid

Annulering:
– Annuleringskosten van 100,0% worden in rekening gebracht bij annulering 1 dag(en) of minder voor het evenement
– Annuleringskosten van 50,0% worden in rekening gebracht bij annulering 3 dag(en) of minder voor het evenement
– Annuleringskosten van 25,0% worden in rekening gebracht bij annulering 7 dag(en) of minder voor het evenement

Betrouwbaarheid:
Mundus B.V. / Patriek Verstegen SCHIP: “Phoenix”
VOLLEDIGE VRIJGAVE VAN AANSPRAKELIJKHEID
IK BEGRIJP DAT ER INHERENTE RISICO'S KUNNEN ZIJN
CHARTEREN/ZEILEN/SNORKELEN/DUIKEN en andere gerelateerde activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot
uitval van apparatuur, gevaren van de zee, handelingen van andere deelnemers en ongunstige zee- en weersomstandigheden,
en HIERBIJ NEEM IK DERGELIJKE RISICO'S AAN.
IK BEGRIJP DAT IK DE PLICHT HEB OM REDELIJKE ZORG UIT TE OEFENEN VOOR MIJN EIGEN
VEILIGHEID EN IK GA AKKOORD DAT DIT TE DOEN.
Ik verklaar dat ik fysiek in staat ben om te snorkelen en op een boot te varen en dat ik het vaartuig "Phoenix" en/of
Mundus B.V. / Patriek Verstegen of hun werknemers, agenten of ander aanverwant personeel verantwoordelijk
als ik gewond ben geraakt als gevolg van ENIGE problemen (medisch, per ongeluk of anderszins) die zich voordoen terwijl
het charteren van de boot of anderszins deelnemen aan de reis.
Ik begrijp volledig dat het schip “PHOENIX” beperkte medische voorzieningen heeft en dat in geval van ziekte
of letsel, moet passende zorg worden opgeroepen via de radio en zal de behandeling worden uitgesteld totdat ik kan zijn
vervoerd naar een geschikte medische instelling. Ik ga bij voorbaat akkoord met deze voorwaarden.
Mundus B.V. / Patriek Verstegen en schip ‘PHOENIX’, hebben geen verklaringen afgelegd bij mij,
geïmpliceerd of anderszins, dat zij of hun bemanning veilige reddingen kunnen of zullen uitvoeren of eerste hulp kunnen verlenen. In de
als ik tekenen van nood vertoon of om hulp roep, wil ik hulp en houd ik Mundus B.V. niet vast /
Patriek Verstegen of vaartuig "PHOENIX", hun bemanning of passagiers verantwoordelijk voor hun acties in
poging tot het uitvoeren of redden van eerste hulp.
Ik stem ermee in om Mundus B.V. / Patriek Verstegen, schip “PHOENIX”, zijn
werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen, van enige en alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige en alle verwondingen of
schade. Ik ga ermee akkoord GEEN claim in te dienen tegen een van de bovengenoemde partijen voor verwondingen of schade
ongeacht of ze ontstaan ​​of het gevolg zijn van NALATIGHEID of andere aansprakelijkheid, ZELFS IN GEVALLEN VAN BRUTO
NALATIGHEID. Ik ga er verder specifiek mee akkoord, namens mijzelf, mijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, om en schadeloos te stellen
de vrijgelaten partijen vrijwaren voor alle rechtsvorderingen die voortvloeien uit incidenten
die kunnen optreden als gevolg van mijn deelname aan snorkel-, duik- en/of zeilactiviteiten
met of met betrekking tot de vrijgegeven partijen.
IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN, BEGRIJP HET EN GA ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN